Home » امروز روز قشنگیه by Isaac Asimov
امروز روز قشنگیه Isaac Asimov

امروز روز قشنگیه

Isaac Asimov

Published
ISBN :
10 pages
Enter the sum

 About the Book 

داستان در زمانی بین سالهای 2200 تا 2300 میلادی رخ می دهد.ماجرا از جایی آغاز می شود که ریچارد (فرزند خانواده ای دو نفره در یکی از ایالتهای آمریکا) هنگام رفتن به مدرسه توسط دستگاه انتقال برای دستگاه مشکلی پیش می آید و ریچارد نمی تواند به مدرسه برود،Moreداستان در زمانی بین سالهای 2200 تا 2300 میلادی رخ می دهد.ماجرا از جایی آغاز می شود که ریچارد (فرزند خانواده ای دو نفره در یکی از ایالتهای آمریکا) هنگام رفتن به مدرسه توسط دستگاه انتقال برای دستگاه مشکلی پیش می آید و ریچارد نمی تواند به مدرسه برود، مادر ریچارد پیشنهاد می دهد که توسط دستگاه انتقال خانواده اندرسن که همسایه شان است به مدرسه برود.مادر به تعمیرکار این گونه دستگاه ها تماس می گیرد اما دستگاه پس از تعمیر دچار اشکالی خاص می گردد...