Home » רציתי לשאול אותך פרופ ליבוביץ by Yeshayahu Leibowitz
רציתי לשאול אותך פרופ ליבוביץ Yeshayahu Leibowitz

רציתי לשאול אותך פרופ ליבוביץ

Yeshayahu Leibowitz

Published 1999
ISBN :
Hardcover
533 pages
Enter the sum

 About the Book 

רציתי לשאול אותך, פרופ ליבוביץ...הוא לקט חכם ועשיר של מכתבים אל פרופ ישעיהו ליבוביץ וממנו, רובם ככולם תשובות שהשיב ליבוביץ לאלפי הפונים אליו במגוון נושאים, בהם: משמעות החיים, מוסר, גבורה: מדע וערכים, גוף ונפש: מקור האמונה, קדושת הארץ, יהדות - עם אוMoreרציתי לשאול אותך, פרופ ליבוביץ...הוא לקט חכם ועשיר של מכתבים אל פרופ ישעיהו ליבוביץ וממנו, רובם ככולם תשובות שהשיב ליבוביץ לאלפי הפונים אליו במגוון נושאים, בהם: משמעות החיים, מוסר, גבורה: מדע וערכים, גוף ונפש: מקור האמונה, קדושת הארץ, יהדות - עם או דת? דתיים וחילוניים: הכיבוש, השלום: השלטון המשחית, חברת השנור: ועוד ועוד. פרופ ליבוביץ היה עשרות שנים קול מקורי וייחודי בתרבות הישראלית - הגותו בתחומי המדע והיהדות, העם והחברה, עוררה רבים ונסכה השראה, התסיסה וחיזקה. התבטאויותיו האמיצות הסעירו את הציבור הן במישור הדתי הן במישור המדיני. לאחר מותו נמצאו בין כליו מאות ואלפי העתקי מכתבים שכתב, רבים מהם בעלי משמעות ציבורית אקטואלית, אחרים מבהירים ומחדשים בסוגיות שהרבה לעסוק בהן. ליבוביץ השיב לכולם מבוגרים וצעירים, בני אדם מן השורה ואנשי שם, מלומדים ותלמידים. מקצתם חשפו התלבטויות, ביקשו מורה דרך, אחרים התנגחו אתו או ביקשו לגייסו לעניין זה או אחר. ליבוביץ כתב להם באורך רוח ובתבונה אין קץ. המכתבים הללו, הקריאים מאוד והבהירים כל - כך, מתמקדים בסוגיות שחוות דעתו של ליבוביץ עליהן עשויה לעניין קוראים רבים. ברציתי לשאול אותך, פרופ ליבוביץ....קובצו כמה מן המעניינים והחשובים שבמכתביו, והם שופכים אור הן על אישיותו של ליבוביץ ועמדותיו הן על החברה שבה חי, פעל ולחם.